• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S41-2.jpg
S41-2.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S41 แฟลย์นัท
ข้อต่อทองเหลือง S41 แฟลย์นัท: 41X3, 41X4, 41X5, 41X6, 41X8
Model A ( PT ) B ( PT )
S41X3
3/16
3/16
S41X4
1/4
1/4
S41X5
5/16
5/16
S41X6
3/8
3/8
S41X8
1/2
1/2