• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S48-1.jpg
S48-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S48 ต่อตรงแฟลย์ เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S48 ต่อตรงแฟลย์ เกลียวนอก: 48X3X2, 48X4X2, 48X4X4, 48X5X2,48X5X4, 48X5X6, 48X5X8, 48X6X2, 48X6X4, 48X6X6, 48X6X8, 48X8X4,48X8X6, 48X8X8
Model A ( PT ) B ( PT )
 S48X3X2   3/16   1/8
S48X4X2   1/4   1/8
S48X5X2   5/16   1/8
S48X6X2   3/8   1/8
S48X4X4   1/4   1/4
S48X5X4   5/16   1/4
S48X6X4   3/8   1/4
S48X8X4   1/2   1/4
S48X4X6   1/4   3/8
S48X5X6   5/16   3/8
S48X6X6   3/8   3/8
S48X8X6   1/4   3/8
S48X4X8   1/4   1/2
S48X5X8   5/16   1/2
S48X6X8   3/8   1/2
S48X8X8   1/2   1/2
S48X10X8   5/8   1/2
S48X12X8   3/4   1/2
S48X12X12   3/4   3/4
S48X16X16 1 1