• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S139-1.jpg
S139-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S139 ต่อตรงหางปลาไหล เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S139 ต่อตรงหางปลาไหล เกลียวนอก: 139X2X2, 139X2X4, 139X3X2, 139X3X4, 139X4X2, 139X4X4, 139X4X6, 139X4X8, 139X5X2, 139X5X4, 139X5X6, 139X5X8, 139X6X2, 139X6X4, 139X6X6, 139X6X8, 139X6X12, 139X8X4, 139X8X6, 139X8X8, 139X8X12, 139X8X16, 139X10X6, 139X10X8, 139X10X12, 139X10X16, 139X12X8, 139X12X12, 139X12X16, 139X16X8, 139X16X16
Model
A ( PT )
B ( PT )
S139X2X2   1/8   1/8
S139X2X4   1/8   1/4
S139X3X2   3/16   1/8
S139X3X4   3/16   1/4
S139X4X2   1/4   1/8
S139X4X4   1/4   1/4
S139X4X6   1/4   3/8
S139X4X8   1/4   1/2
S139X5X2   5/16   1/8
S139X5X4   5/16   1/4
S139X5X6   5/16   3/8
S139X5X8   5/16   1/2
S139X6X2   3/8   1/8
S139X6X4   3/8   1/4
S139X6X6   3/8   3/8
S139X6X8   3/8   1/2
S139X6X12   3/8   3/4
S139X8X4   1/2   1/4
S139X8X6   1/2   3/8
S139X8X8   1/2   1/2
S139X8X12   1/2   3/4
S139X8X16   1/2 1"
S139X10X6   5/8   3/8
S139X10X8   5/8   1/2
S139X10X12   5/8   3/4
S139X10X16   5/8 1"
S139X12X8   3/4   1/2
S139X12X12   3/4   3/4
S139X12X16   3/4 1"
S139X16X8 1"   1/2
S139X16X16 1" 1"