• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S146-1.jpg
S146-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S146 ข้องอหางปลาไหล เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S146 ข้องอหางปลาไหล เกลียวนอก: 146X4X4, 146X4X6, 146X4X8, 146X5X4, 146X6X2, 146X6X4, 146X6X6, 146X6X8, 146X8X6, 146X8X8
Model
A ( PT )
B ( PT )
S146X4X4   1/4   1/4
S146X4X6   1/4   3/8
S146X4X8   1/4   1/2
S146X5X4   5/16   1/4
S146X6X2   3/8   1/8
S146X6X4   3/8   1/4
S146X6X6   3/8   3/8
S146X6X8   3/8   1/2
S146X8X6   1/2   3/8
S146X8X8   1/2   1/2