• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S49-2.jpg
S49-2.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S49 ข้องอแฟลย์ เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S49 ข้องอแฟลย์ เกลียวนอก : S49X4X2, S49X4X4, S49X5X4, S49X6X4, S49X6X6, S49X6X8, S49X8X6
Model
A ( PT )
B ( PT )
S49X4X2   1/4   1/8
S49X4X4   1/4   1/4
S49X5X4   5/16   1/4
S49X6X4   3/8   1/4
S49X6X6   3/8   3/8
S49X8X6   1/2   3/8
S49X6X8   3/8   1/2