• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S68-1.jpg
S68-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S68 ต่อตรงตาไก่ เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S68 ต่อตรงตาไก่ เกลียวนอก : 68X2X2, 68X2X4, 68X3X2, 68X4X2, 68X4X4, 68X4X6, 68X4X8, 68X5X2, 68X5X4, 68X5X6, 68X5X8, 68X6X2, 68X6X4, 68X6X6, 68X6X8, 68X8X4, 69X8X6, 69X8X8, 68X8X12, 68X10X6, 68X10X8, 68X10X12, 68X12X8, 68X12X12
Model
A ( PT )
B ( PT )
S68X2X2   1/8   1/8
S68X2X4   1/8   1/4
S68X3X2   3/16   1/8
S68X4X2   1/4   1/8
S68X5X2   5/16   1/8
S68X6X2   3/8   1/8
S68X3X4   3/16   1/4
S68X4X4   1/4   1/4
S68X5X4   5/16   1/4
S68X6X4   3/8   1/4
S68X8X4   1/2   1/4
S68X4X6   1/4   3/8
S68X5X6   5/16   3/8
S68X6X6   3/8   3/8
S68X8X6   1/2   3/8
S68X10X6   5/8   3/8
S68X4X8   1/4   1/2
S68X5X8   5/16   1/2
S68X6X8   3/8   1/2
S68X8X8   1/2   1/2
S68X10X8   5/8   1/2
S68X12X8   3/4   1/2
S68X6X12   3/8   3/4
S68X8X12   1/2   3/4
S68X10X12   5/8   3/4
S68X12X12   3/4   3/4