• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S69-1.jpg
S69-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S69 ข้องอตาไก่ เกลียวนอก
ข้อต่อทองเหลือง S69 ข้องอตาไก่ เกลียวนอก: 69X2X2, 69X3X2, 69X4X2, 69X4X4, 69X4X6, 69X4X8, 69X5X2, 69X5X4, 69X5X6, 69X5X8, 69X6X2, 69X6X4, 69X6X6, 69X6X8, 69X8X4, 69X8X6, 69X8X8, 69X8X12, 69X10X6, 69X10X8, 69X10X12, 69X12X8, 69X12X12
Model
A ( PT )
B ( PT )
S69X2X2   1/8   1/8
S69X3X2   3/16   1/8
S69X4X2   1/4   1/8
S69X5X2   5/16   1/8
S69X6X2   3/8   1/8
S69X3X4   3/16   1/4
S69X4X4   1/4   1/4
S69X5X4   5/16   1/4
S69X6X4   3/8   1/4
S69X8X4   1/2   1/4
S69X4X6   1/4   3/8
S69X5X6   5/16   3/8
S69X6X6   3/8   3/8
S69X8X6   1/2   3/8
S69X10X6   5/8   3/8
S69X4X8   1/4   1/2
S69X5X8   5/16   1/2
S69X6X8   3/8   1/2
S69X8X8   1/2   1/2
S69X10X8   5/8   1/2
S69X12X8   3/4   1/2
S69X12X12   3/4   3/4
S69X6X12   3/8   3/4
S69X8X12   1/2   3/4
S69X10X12   5/8   3/4