• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S72-1.jpg
S72-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S72 สามทางทีตาไก่ เกลียวกลาง
ข้อต่อทองเหลือง S72 สามทางทีตาไก่ เกลียวกลาง: 72X2X2, 72X3X2, 72X4X2, 72X4X4, 72X5X2, 72X5X4, 72X6X4, 72X6X6
Model
A ( PT )
B ( PT )
S72X2X2   1/8   1/8
S72X3X2   3/16   1/8
S72X4X2   1/4   1/8
S72X5X2   5/16   1/8
S72X6X2   3/8   1/8
S72X4X4   1/4   1/4
S72X5X4   5/16   1/4
S72X6X4   3/8   1/4
S72X6X6   3/8   3/8