• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
SG112.jpg
SG112.jpg
กาพ่นสี SG112
ประเภท : กาพ่นสี
รุ่น สเปค
SG112
  • กาพ่นสี (แบบกระป๋องล่าง) รุ่น SG112
  • หัวฉีดมาตรฐาน: Φ1.3mm
  • แรงดันในการใช้งาน : 1.5~2.7 บาร์
  • ความกว้างในการฉีดพ่น : 180~250 มม.
  • ปริมาณความจุ : 1,000 ซีซี