• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
p3-21.jpg
p3-21.jpg
หน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
ประเภท : เครื่องเชื่อม
รุ่น LY500A
LYG-8562, LYG-8563, LYG-8564, LYG-85CO
LY200B
LYG-3200B, LYG-4200B
Filter
II0mm*30mm*90mm*9mm
109mm*34mm
Active Viewing Area 92.5mm*42.5mm 91.5mm*34mm
Light Shade DIN4 Din3.5
Dark Shade DIN9-13 DIN I3
Way to Shift Dark State Ouert Control, Stepless Shift Stepless Shift
switching Time I / I0000S 4/I0000S
Sensitivity Adjustment Stepless Shift Stepless Shift
Delay Time 0.IS – 0.8S 0.2S
Power Supply Lithim Battery & Solar Powered Lithium Battery & Solar Powered
Rated Capacity Of Li-Battery 600mAh 60mAH
Raplaceablle Battery No No
Operating Temperature  - 10 iC-65 iC 0
Arc Sensor 2 2
Mask Material PA/PP PA/PP
Protect Grade Against UVB DIN I5 0