• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
mo-200x150.jpg
mo-200x150.jpg
กระบอกสูบไฮดรอลิก รุ่น MO (7 Mpa)
กระบอกไฮโดรลิค รุ่น MO ( 7 Mpa ) กระบอกไฮโดรลิค ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมันไฮดรอลิคสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ การเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบไฮดรอลิคในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง
MO Hydraulic Cylinder.pdf
DOWNLOAD