• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
mf06-200x150.jpg
mf06-200x150.jpg
วาล์วไฮดรอลิกควบคุมอัตราการไหล
วาล์วไฮดรอลิกควบคุมอัตราการไหล วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกในระบบ และใช้ควบคุมความเร็วในการหมุนของ Actuators ได้อย่างแม่นยำ
ได้แก่ รุ่น KC-02 KC-03 KC-04 KC-06 KC-08
KC Flow Control Valve.pdf
DOWNLOAD