• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
p08.jpg
p08.jpg
กรรไกรตัดท่อ
ประเภท : ระบบท่อน้ำ PP-R
รหัส ขนาด (mm)
JC001 20-63
JD001 20-32