• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
p23.jpg
p23.jpg
กรรไกรตัดท่อ
ประเภท : ระบบท่อน้ำ PP-R
รหัส    ขนาด (mm)
GD004 50-110