• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
p19.jpg
p19-2.jpg
p19.jpg
p19-2.jpg
ท่อ SDR 11 ( PN 10 )
ประเภท : ระบบท่อน้ำ PP-R
ความยาวต่อเส้น : 4 เมตร
ประเภทการใช้งาน: เหมาะกับนำ้อุ่น ( อุณหภูมิการใช้งาน 3 - 60℃ )
ใช้ความดัน : SDR11 หรือ PN10 หรือ 10 bar หรือ 10 kg/cm2
อายุใช้งาน : 50 ปี
ภายใต้มาตรฐาน : DIN8077/78 & ISO 15874
รูปลักษณ์ภายนอก (สี) : สีเขียว มีเส้นสีขาว

 

( PN/Bar/ kg/cm2 )

( PN/Bar/ kg/cm2 )

รหัสสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (inch)

 

ความหนา (mm)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm)

ความดัน

( PN/Bar/ kg/cm2 )

 

PA001

PA002

PA003

PA004

PA005

PA006

PA007

PA008

PA009

 

 

 

 

20

25

32

40

50

63

75

90

110

 

 

 

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

 

 

 

2.0

2.3

2.9

3.7

4.6

5.8

6.8

8.2

10.0

 

 

 

16.0

20.4

26.2

32.6

40.8

51.4

61.4

73.6

90.0

 

 

 

10