• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
gsm.jpg
gsm.jpg
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รุ่น G
ประเภท : วาล์ว
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รุ่น G230 สำหรับ 3/2 ได้แก่ รุ่น TG2321-08, TG2331-10
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รุ่น G100 G200 G300 G400 สำหรับ 5/2 ได้แก่ รุ่น TG2511-06, TG2521-08, TG2531-10, TG2541-15 or โซลีนอยด์วาล์ว 3V, 4V
G Manifold.pdf
DOWNLOAD