• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
check-200x150.jpg
check-200x150.jpg
วาล์วกันกลับ
วาล์วไฮดรอลิคที่ทำบังคับทางการไหลของน้ำมันให้ไปในทิศทางเดียว ป้องกันการไหลย้อนกลับเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของระบบที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้แก่ รุ่น CIT-02 CIT-03 CIT-04 CIT-06 CIT-08 CIT-10 CIT-12
Check Valve.pdf
DOWNLOAD