• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
4V-500X370.jpg
4V-500X370.jpg
โซลีนอยวาล์ว รุ่น 4V
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น 3V ชนิด 3/2 4V ชนิด 5/2 5/3 ทาง งานละเอียด ประสิทธิภาพสูง อายุใช้งานยาว
ได้แก่ รุ่น 3V210-08 4V110-06 4V210-08 4V220-08 4V310-10 4V320-10
4V Soleniod Valve.pdf
DOWNLOAD